ПочетнаСервисне информацијеОбавештење о подношењу захтева за мишљење Интерресорне комисије

Обавештење о подношењу захтева за мишљење Интерресорне комисије

Обавештење о подношењу захтева за мишљење Интерресорне комисије

Обавештавамо заинтересоване родитељи или школе које желе да поднесу захтев о потреби мишљења Интерресорне комисије ради пружања додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику/одраслом са сметњама у развоју и инвалидитетом, да захтев могу поднети путем поште на адресу ” Општина Кнић – за Интерресорну комисију, 34 240 Кнић ” или скенирано на е- адресу silvana.ilic@knic.rs.

Лице за контакт: Силвана Илић, координатор Интерресорне комисије, телефон: 062/306 182

У прилогу Образац захтева

Захтев

Подели: