ПочетнаПривредаОдлука о одобравању субвенција из буџета општине Кнић послодавцима за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2018. години

Одлука о одобравању субвенција из буџета општине Кнић послодавцима за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2018. години

Одлука о одобравању субвенција из буџета општине Кнић послодавцима за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2018. години

Председник општине Кнић, у поступку реализације Локалног акционог плана запошљавања општине Кнић за 2018. годину, дана 28.11.2018.године донео је Одлуку о одобравању субвенција из буџета општине Кнић послодавцима за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у 2018. години. Овом Одлуком врши се додела субвенција послодавцима из буџета општине Кнић у износу од 6.000.000,00 динара и планирана су Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2018.годину.

Ова Одлука, у складу са којом ће 16 послодаваца добити подстицајна средства за запошљавање објављује се на огласној табли Националне службе за запошљавање, филијала у Крагујевцу, испостава Кнић, на огласној табли општине Кнић и општинском сајту.

У року од 15 дана од дана објављивања ове Одлуке, послодавци ће бити позвани да закључе уговор са општином Кнић и Националном службом за запошљавање којим се уређују међусобна права и обавезе.

Пре закљзчивања уговора, послодавци су дужни да доставе документацију за закључивање уговора дефинисану Јавним позивом Националној служби за запошљавање, Филијала Крагујевац.

Комплетан текст Одлуке можете преузети у прилогу.

Прегледајте и преузмите прилоге:
Odluka_o_dodeli_subvencija_za_zapoYljavanje_2018.pdf

Подели: