ПочетнаДруштвоОдржана 37. седница Скупштине општине Кнић

Одржана 37. седница Скупштине општине Кнић

Одржана 37. седница Скупштине општине Кнић

На почетку седнице одборници су утврдили  престанак мандата одборници СПС-а,  Александри Јестровић, ставили ван снаге Одлуку о преносу права јавне својине на непокретностима са општине Кнић на Републику Србију, разматрали и усвојили извештаје о раду, квартални за  ЈКП „Комуналац“ Кнић и годишњи за Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ и уједно за вршиоца дужности Дома здравља поставили доктора Радомира Ерића.  Разматрана је и усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Кнић за 2018. годину, као и Одлука о такси превозу на територији општине. Одборници су разматрали и усвојили предлог Решења о образовању Изборне комисије општине Кнић у сталном саставу и упознати су са Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Кнић за 2017. годину и Извештајем о ревизији пословања ПУ „Цветић“ и Центра за културу, туризам и спорт Кнић за 2017. годину, као и Послеревизионим извештајем о мерама исправљања општине Кнић.

Подели: