ПочетнаДруштвоОдржана 44. седница Општинског већа

Одржана 44. седница Општинског већа

Одржана 44. седница Општинског већа

Након усвајања записника са претходних седница чланови Општинског већа разматрали су и усвојили нацрт одлуке о завршном буџету општине Кнић за прошлу годину као и нацрт одлуке о усвајању етичког кодекса функционера општине Кнић.

Такође су разматрани и усвојени нацрт одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Кнић као и нацрт правилника о критеријумима, поступку и начину одређивања и промени назива улица, тргова, делова насељених места и заселака на територији општине Кнић.

Већници општине Кнић разматрали су и усвојили и квартални и годишњи финансијски извештај ЈКП „Комуналац“ Кнић као и предлог одлуке о измени и допуни ценовника за комуналне услуге-испоручену воду, одвођење и пречишћавање отпадних вода, сакупљање и одвожење смећа.

Подели: