ПочетнаИзвештајиОдржана 54. седница Општинског већа општине Кнић

Одржана 54. седница Општинског већа општине Кнић

Одржана 54. седница Општинског већа општине Кнић

На данашњој седници Општинског већа разматран је Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Кнић у периоду 01.01.-30.09.2018. потом нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза за имовину на територији општине Кнић за 2019. годину, као и предлога Програма о измени програма заштите животне средине за територију општине Кнић за 2018.годину.

Пред већницима се нашао и нацрта Одлуке о давању на коришћење бр.361-1480/18-01, предлог Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора бр.361-1542/18-02 и предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија бр.361-1541/18-02.

Већници су разматрали и усвојили нацрта Одлуке о приступању прибављања у јавну својину општине Кнић изградњом спортске сале у Книћу бр.110-1609/18-02 и одбили приговор ЛУ“Владан Милошевић“ Кнић са предлогом решења.

Поред наведеног, разматран је и усвојен предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка споразумевања о висини накнаде са подносиоцима захтева за накнаду штете бр.119-1635/18-01, нацрт Одлуке о накнадама за рад председника и чланова управних и надзорних одбора установа и јавних служби чији је оснивач општина Кнић бр.119-1632/18-01 као и предлог Програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумскогземљишта на територији општине Кнић за 2018. годину.

Подели: