PočetnaIzveštajiOdržana 55. sednica Opštinskog veća opštine Knić

Održana 55. sednica Opštinskog veća opštine Knić

Održana 55. sednica Opštinskog veća opštine Knić

Na današnjoj sednici Opštinskog veća razmatran je nacrt i svedena rasprava o predlogu Odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Knić za 2018.godinu, predlog Programa o drugoj izmeni programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Knić za 2018.godinu i predlozi Programa o trećoj izmeni programa održavanja i razvoja opštinskih i nekategorisanih puteva, javne rasvete i drugih komunalnih i javnih objekata u 2018.godini u opštini Knić.

Većnici su razmatrali i usvojili izveštaje o realizaciji godišnjih planova rada Predškolske ustanove “Cvetić” za 2017/2018.godinu i 2018/2019.godinu. Razmatran je i nacrt Odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenim mestima na teritoriji opštine Knić, kao i nacrt Odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine Knić br.20-742/2018-01 od 5.11.2018.godine.

U okviru šeste tačke dnevnog reda razmatran je i usvojen kvartalni Izveštaj JKP “Komunalac” o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.godine. Razmatran je i Cenovnik JKP “Komunalac” na zimskom održavanju puteva br.795-02/2018 od 01.10.2018.godine i utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti.

U nastavku sednice razmatran je i usvojen Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, kao i Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u opštinskom Pravobranilaštvu opštine Knić.

Većnici su razmatrali i usvojili i Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata radi ostvarenja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018.godini, Izveštaj Komisije za sprovođenje postupka sporazumevanja o visini naknade br.06-1682/18-01 od 21.11.2018.godine, kao i Pravilnika o korišćenju sredstava za reprezentaciju u opštini Knić br.110-1783/2018-01 od 28.11.2018.godine.

Razmatran je i usvojen nacrt Odluke o dimničarskim uslugama, nacrt Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji opštine Knić i nacrt Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika Srednje škole Knić iz Knića iz sredstava budžeta opštine Knić.

Izglasana je i dopuna Dnevnog reda, u okviru dve tačke doneta su Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve.