ПочетнаСервисне информацијеОдржана 55. седница Штаба за ванредне ситуације општине Кнић

Одржана 55. седница Штаба за ванредне ситуације општине Кнић

Одржана 55. седница Штаба за ванредне ситуације општине Кнић

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, на ванредној 55. седници (6. током ванредне ситуације) одржаној у Гружи дана 06.06.2019. године, сазване ради анализе стања и предузетих мера на заштити и спасавању становништва након проглашења ванредне ситуације услед поплава на територији општине Кнић, на основу чл. 4 став 1. тачка 15. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 22/18, 29/18 и 1/19) и чл. 8. став 1. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 7/11 и 6/16), донео је

З А К Љ У Ч А К

 1. Наставити испирање кишне канализације у Гружи и Губеревцу
 2. Организовати распоред обиласка цистерне са пијаћом водом у местима Претоке, Драгушица и Топоница.
 3. Прикупити информације од Месних заједница о стању електромреже на територији општине Кнић.
 4. Школе и предшколска установа у Книћу и Топоници раде нормално, док у петак почиње са радом школа и предшколска установа у Гружи заједно са истуреним одељењима, односно, испоставама.
 5. Дезинфиковати Дом здравља у Гружи, како би исти почео са радом од понедељка 10.06.2019. године и организовати акцију „лекар на терену“.
 6. Набавити и распоредити апарате за исушивање објеката – задужен Црвени Крст.
 7. Прегледати и сервисирати пумпе на бушотини у Претокама.
 8. Израдити план за санирање путева у Честину, Бајчетини, Јошовићи и Липници.
 9. Активирати попис свих комисија на процени штете и прикупљати информације о свим штетама од физичких и правних лица.
 10. Израдити списак локалних сеоских водовода за преглед и санацију и прикупити информације о бунарима за пражњење и дезинфекцију.
 11. Наставити прање улица и путева.
 12. Размотрити омогућавање комуникације у Честину ка кући Александра Јовановића.
 13. Израдити план активности и дежурства за предстојећи викенд.

Број:     06-862/2019-01                               КОМАНДАНТ ШТАБА

У Книћу, 06.06.2019. године                      Мирослав Николић

Подели: