ПочетнаСервисне информацијеОдржана 56. седница Штаба за ванредне ситуације

Одржана 56. седница Штаба за ванредне ситуације

Одржана 56. седница Штаба за ванредне ситуације

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ, на ванредној 56. седници (7. током ванредне ситуације) одржаној у Гружи дана 07.06.2019. године, сазване ради анализе стања и предузетих мера на заштити и спасавању становништва након проглашења ванредне ситуације услед поплава на територији општине Кнић, на основу чл. 4 став 1. тачка 15. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 22/18, 29/18 и 1/19) и чл. 8. став 1. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 7/11 и 6/16), донео је

 

З А К Љ У Ч А К

 

  1. Наставити са црпљењем воде из јавних и индивидуалних бунара по приоритетима које ће доставити Радомир Урошевић.
  2. Наставити са испирањем кишне канализације у Губеревцу.
  3. Наставити са санирањем путева у Честину (Река), Губеревцу и Балосавама.
  4. Извршити контролу старих и евидентирати нова клизишта.
  5. Амбуланта у Гружи почиње са радом од понедељка – обавестити грађане.
  6. Наставити са достављањем воде за пиће по приоритетима и обавестити грађане о терминима испоруке.
  7. Набавити резервоаре за воду – задужен Црвени Крст.
  8. Све школе и вртићи, који нису радили током ванредне ситуације, почели су са радом.

 

 

 

Број:     06-877/2019-01                    ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА

У Книћу, 07.06.2019. године                          Јелена Обрадовић

Подели: