PočetnaDruštvoOdržana 65. sednica Opštinskog veća

Održana 65. sednica Opštinskog veća

Održana 65. sednica Opštinskog veća

Na današnjoj sednici većnici su upoznati sa Izveštajem o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Knić za 2017. godinu, sprovedenim merama ispravljenja i Odazivnim izveštajem opštine i izveštajima PU „Cvetić“ i Centra za kulturu, turizam i sport Knić za 2017. godinu, koji su po oceni državnog revizora pozivtivno ocenjeni. Razmatrani su i nacrti odluka o utvrđivanju naziva ulica, taksi prevozu, sistematizaciji radnih mesta, video nadzoru. Većnici su, pored ostalog razmatrali i usvojili godišnji izveštaj o radu Doma zdravlja „Danica i Kosta Šamanović“ Knić za 2018. godinu, kvartalni izveštaj  JKP „Komunalac“ Knić i izmenu plana rada i programskih aktivnosti Crvenog krsta Knić u 2019. godini.