PočetnaDruštvoOdržana druga redovna sednica Skupštine opštine Knić

Održana druga redovna sednica Skupštine opštine Knić

Održana druga redovna sednica Skupštine opštine Knić

Na drugom redovnom zasedanju lokalnog Parlamenta potvrđeni su mandati još troje odbornika izabranim sa izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ-ZA NAŠU DECU“, obrazovana stalna radna tela Skupštine, usvojena odluka o završnom računu budžeta opštine Knić za 2019. godinu. Odbornici Skupštine opštine Knić doneli su i odluku o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije i Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Knić. Na drugom zasedanju opštinskog Parlamenta razmatrani su i izveštaji o radu JKP „Komunalac“, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja „Danica i Kosta Šamanović“  u Kniću.