ПочетнаПривредаОглас о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Кнић јавним надметањем

Оглас о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Кнић јавним надметањем

Оглас о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Кнић јавним надметањем

На основу одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора, објављене у Сл.гл општине Кнић, број 28/2022. Комисија за спровођење поступка за давање у закуп утврдила је текст огласа који се налази у прилогу испод:

Оглас о давању у закуп пословног простора

Пријава за правна лица и предузетнике

Пријава за физичка лица

Подели: