ПочетнаСервисне информацијеОглас о давању у закуп површине јавне намене у јавној својини општине Кнић јавним надметањем

Оглас о давању у закуп површине јавне намене у јавној својини општине Кнић јавним надметањем

Оглас о давању у закуп површине јавне намене у јавној својини општине Кнић јавним надметањем

На основу одлуке о покретању поступка за давање у закуп површине јавне намене у јавној својини општине Кнић јавним надметањем, објављене у Сл.гл општине Кнић, број 16/2023. Комисија за спровођење поступка за давање у закуп утврдила је текст огласа који се налази у прилогу испод:

Оглас о давању у закуп површине јавне намене у јавној својини општине Кнић јавним надметањем

Подели: