PočetnaOpštinska upravaKancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

U okviru Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj obavljaju se poslovi međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti privrede i projekata lokalnog ekonomskog razvoja, stručni i studijski analitički poslovi u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, izrade kratkoročnih i dugoročnih programa i planova privrednog, održivog razvoja. Kancelarija učestvuje u izradi nacrta propisa čiji je cilj stvaranje stimulativnog ambijenta za privlačenje domaćih i stranih investicija kroz različite vidove podsticajnih mera, organizuje sprovođenje marketinga u oblasti privrede opštine, pruža podršku osnivanju, obezbeđenju funkcionisanja i kontrole nad instrumentima lokalno ekonomskog razvoja (industrijske i radne zone i dr.). Učestvuje u donošenju strateških, prostornih i urbanističkih planova. Priprema, realizuje i sprovodi nadzor nad programima i projektima lokalnog i ekonomskog razvoja, stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u opštini. Obavlja poslove iz oblasti primene zakona o javnim ulaganjima, izrađuje i održava bazu konkursa i poziva za realizaciju projekata iz domaćih i inostranih sredstava finansiranja, vodi evidenciju o realizovanim projektima lokalne samouprave.