PočetnaOpštinska upravaOdeljenje za imovinsko-pravne, komunalno stambene poslove, urbanizam i građevinarstvo

Odeljenje za imovinsko-pravne, komunalno stambene poslove, urbanizam i građevinarstvo

Načelnica odeljenja:
Marina Petrović, dipl.pravnik

034/510-146 062/306-143 imovinska@knic.rs

U okviru odeljenja obavljaju se i vrše upravno-pravni i normativno- pravni poslovi Opštinske uprave koji se odnose na: imovinsko-pravne poslove, u vezi eksproprijacije i administrativnog prenosa nepokretnosti,uspostavljanja prava službenosti i deeksproprijacije, samovlasnih zauzeća, vraćanja utrina i pašnjaka selima na korišćenje, vraćanje imovine pravnim i fizičkim licima oduzete po raznim osnovima, vođenje jedinstvene evidencije celokupne imovine čiji je korisnik opština, izradu nacrta akata o raspolaganju imovinom Opštine, stručne i administrativne poslove Komisije za vraćanje zemljišta po poljoprivrednom zemljišnom fondu, poslove stambene i komunalne delatnosti, otkup stanova u svojini Opštine, nadzor nad obavljanjem komunalnih delatnosti, korišćenje građevinskog zemljišta, poslove iz oblasti saobraćaja i putne privrede, poslove planiranja i uređenja prostora, izgradnju objekata, stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za planove, uređivanje i obezbeđivanje korišćenja poslovnog prostora čiji je vlasnik Opština, poslove pružanja pravne pomoći i zastupanja Opštine i njenih organa, radi zaštite imovinskih prava i interesa opštine, kao i druge poslove iz svoje nadležnosti koji su povereni Opštini, i poslove u ovoj oblasti utvrđene Odlukama organa Opštine, u skladu sa Zakonom.

Obavlja poslove u vezi društvene brige o deci, studentskih pitanja, socijalne i zdravstvene zaštite, dečji dodatak, boračko-invalidsku zaštitu, povereništvo Komesarijata za izbeglice, porodiljsko odsustvo i druge poslove u skladu sa Zakonom.