PočetnaOpštinska upravaStručna služba za skupštinske poslove i poslove Opštinskog veća

Stručna služba za skupštinske poslove i poslove Opštinskog veća

Radom službe rukovodi sekretar Skupštine:
Ivana Knežević, dipl.pravnik

034/511-242 062/206-525 sekretar.so@knic.rs