ПочетнаСервисне информацијеПочела монтажа опреме за нову трафо – станицу у Книћу

Почела монтажа опреме за нову трафо – станицу у Книћу

Почела монтажа опреме за нову трафо – станицу у Книћу

У оквиру друге фазе изградње трафо-станице 35/10kV „КГ 010 Кнић“ данас је почела монтажа  опреме у новоизграђеном објекту, као и израда водова за напајање трафо-станице и извода за напајање трафостанице 10/04 kV и осталих 146 трафо-станица са којих се електричном енергијом снабдевају потрошачи на целој територији општине Кнић. Предстоји изградња далековода Страгар-Баре-Кнић и трафо-станице у Барама. Цео пројекат требало би да буде завршен до априла наредне године, а нови електроенергетски објекти обезбедиће сигурност и квалитет у  снабдевању електричном енергијом и знатне уштеде, јер ће бити смањени губици у преносу електричне енергије.

Подели: