ПочетнаПривредаПочетници у пословању ослобођени плаћања пореза и доприниса

Почетници у пословању ослобођени плаћања пореза и доприниса

Почетници у пословању ослобођени плаћања пореза и доприниса

Влада Србије и Парламент, на предлог НАЛЕД-а усвојили су програм мера пореског ослобађања почетника у првој години пословања. Једна од најважнијих мера Националног програма за сузбијање сиве економије реализује се под слоганом „Стартуј Легално“. Циљ мера је да се младим људима пружи подршка у започињању сопственог бизниса, стицању радног искуства и пословању у складу са законом. Корисници мере на годишњем нивоу могу да остваре значајне уштеде – предузетници до 250.000 динара годишње, а оснивачи привредног друштва до 180.000 динара. За меру пореског ослобођења почетника у пословању за само три месеца примене (од 1. октобра 2018. године) одлучило се готово 500 људи из 32 локалне самоуправе у Србији.

Услов за остваривање права на меру пореског ослобођења је да су почетници у пословању у периоду од 12 месеци пре оснивања / регистровања пословања завршили школовање у средњој или вишој школи односно на факултету и да су најмање шест месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Месечна зарада коју предузетник или оснивачи привредног друштва исплаћују себи не сме да буде виша од 37 000 динара. Предузетници односно оснивачи привредног друштва могу да користе меру ослобођења само једном. Такође, у случају привредних друштава, пореско ослобођење важи и за до девет оснивача, под условом да су сви засновали радни однос у том предузећу.

Ослобађење од пореза и доприноса траје 12 месеци, почевши од дана почетка обављања делатности. Више детаља у Водичу на порталу Стартуј легално:

http://startujlegalno.rs/htdocs/Files/01478/Startuj_Legalno_Vodic.pdf

Подели: