ПочетнаДруштвоПочиње чишћење корита реке Груже од моста у Закути до ушћа реке Дрлупе у Гружу како би се спречило плављење приобаља

Почиње чишћење корита реке Груже од моста у Закути до ушћа реке Дрлупе у Гружу како би се спречило плављење приобаља

Почиње чишћење корита реке Груже од моста у Закути до ушћа реке Дрлупе у Гружу како би се спречило плављење приобаља

Јавно водопривредно предузеће „Србија воде“ и ВД „Западна Морава“, из Краљева поставли су таблу поред моста у селу Дрлупа којом су најавили радове на чишћењу реке Груже. После 300 метара сређивања корита на територији општине Краљево радови ће бити настављени у општини Кнић. Обавештавамо све власнике парцела уз обалу о чишћењу корита Груже од моста у Закути до реке Дрлупе у Гружу у дужини од 3 километра. Вечерас у 20,00 сати биће одржан Савет месне заједнице Губеревац где ће мештани бити обавешети о предстојећим радовима и значају сређивања корита Груже која годинама плави најплоднију земљу.

Све власнике парцела уз обалу посетиће и радна група Имовинско-правне служне ради прибављања сагласности за извођење радова. Такође, обавештавамо власнике парцела уз обалу Груже да ће након сечења растиња комплетну дрвну масу моћи да узму и искористе за своје потребе.

Техничким решењем планирано је чишћење корита реке и формирање трапезног протицајног профила, а од ископаног материјала биће формирани „зечији“ насипи.

Корито реке Груже општине Кнић и Краљево сређује уз финансијску подршку Републике Србије, а радови се изводе на најкритичнијем дела реке где Гружа најчешће плави приобаље и наноси велике штете пољопривредницима.

Подели: