ПочетнаПољопривредаПочиње кредитирање пољопривредника

Почиње кредитирање пољопривредника

Почиње кредитирање пољопривредника

У понедељак, 8. јула почиње реализација мера кредитне подршке пољопривредницима са територије општине Кнић. Сви заинтресовани треба да дођу у просторије Агроцентра, у Канцеларију за пољопривреду и заштиту животне средине где ће добити потврде, то јест сагласности да им општина Кнић одобрава да конкуришу за кредите код пословних банака са којима је потписан уговор о пословно-техничкој сарадњи. То су банке: НЛБ, Интеса, Војвођанска(ОТП), Директна и Комерцијална. Са добијеним потврдама, којима се општина Кнић обавезује да ће платити 90 одсто камате, пољопривредници конкуришу за подстицајне кредите за развој пољопривреде код комерцијалних банака. Општина Кнић ће ове године за камате на пољопривредне кредите из буџета издвојити 4,3 милиона динара.

 

Подели: