ПочетнаПољопривредаПодстицаји за биљну производњу прошлогодишњим корисницима уплаћују се на рачуне, нова газдинства се пријављују онлајн

Подстицаји за биљну производњу прошлогодишњим корисницима уплаћују се на рачуне, нова газдинства се пријављују онлајн

Подстицаји за биљну производњу прошлогодишњим корисницима уплаћују се на рачуне, нова газдинства се пријављују онлајн

Носиоцима пољопривредних газдинстава који су прошле године остварили правно на подстицаје за биљну производњу, субвенције за ову годину биће уплаћене директно на наменске рачуне код пословних банака. Остали који лане нису остварили право, а ове године испуњавају услове, захтеве за исплату подстицаја у биљној производњи подносе на имејл адресу: podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs. На захтеву треба навести име и презиме, матични број и број пољопривредног газдинства.

Правилник о остваривању права на основне подстицаје у биљној производњи у овој години примерен је актуелној епидемиолошкој ситуацији, како би се избегле гужве при подношењу захтева и заштитило здравље носиоца пољопривредних газдинстава.

Подели: