ПочетнаДруштвоПодстицаји за младе, жене, почетнике у пословању и развојне пројекте

Подстицаји за младе, жене, почетнике у пословању и развојне пројекте

Подстицаји за младе, жене, почетнике у пословању и развојне пројекте

Министарство привреде објавило јавне позиве за три програма подршке микро, малим и средњим предузећима и предузетницима за које је укупно у овој години опредељено 450 милиона динара.

Објављени су јавни позиви за:

* Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице и младе

*Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању и

*Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте

Министарство је за програм подршке женама и младим предузетницима који су почетници у пословању, а који се први пут спроводи ове године, определило 100 милиона динара бесповратних средстава. Када је реч о почетницима у пословању опредељено је 150 милиона динара бесповратних средстава, а кроз програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте 200 милиона динара бесповратних средстава.

Јавни позиви отворени су док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31. децембра 2021. године.

Програме спроводе Министарство привреде и Фонд за развој, а представљају комбинацију бесповратних средстава и повољних кредита Фонда.

Преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда за развој.

Све информације и потребну документацију заинтересовани привредници могу пронаћи на интернет страници Регионалне агенције

http://www.redasp.rs/vesti/objavljeni-javni-pozivi-za-tri-programa-podrske-mikro-malim-i-srednjim-preduzecima-i-preduzetnicima.a801.html.

Подели: