ПочетнаСервисне информацијеПодстицаји за самозапошљавање

Подстицаји за самозапошљавање

Подстицаји за самозапошљавање

Национална служба за запошљавање – Филијала Крагујевац и општина Кнић расписују Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. Години. Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање филијале Крагујевац испостава Кнић и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција за самозапошљавање додељује се  у једнократном износу од 200.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 240.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Последњи рок за пријем пријава за учешће на  јавном конкурсу је 31.07.2019. године.

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка Национaлној служби филијале Крагујевац. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби филијале Крагујевац.

Комплетан текст Јавног позива са условима конкурса, као и образац пријаве можете преузети на линку:

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkursi-nsz-lokalna-samouprava/javni_konkursi_-_kni_.cid56837?page=1

Подели: