ПочетнаДруштвоПотписан уговор о спровођењу јавног рада

Потписан уговор о спровођењу јавног рада

Потписан уговор о спровођењу јавног рада

На основу члана 101 става 1 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада закључен је Уговор о спровођењу јавног рада између, Националне службе за запошљавање, филијала Крагујевац, општине Кнић и ЈКП Комуналац Кнић.

Предмет овог Уговора је уређивање међусобних права и обавеза између Националне службе, Општине и Послодавца – извођача јавног рада, у циљу радног ангажовања незапослених са евиденције Националне службе, ради спровођења јавног рада Уређење животне средине, сеоских гробаља, природе и ушћа реке у општини Кнић.

Послодавац је за спровођење Јавног рада ангажовао 12 незапослених лица, са евиденције наионалне службе, са којима закључује уговоре о привременим и повременим пословима, и то:

  •          2  лица I-II степен стручне спреме
  •         7 лица III, IV, V степен стручне спреме
  •         1 лице VI степен стручне спреме
  •          2 лица VII степен стурчне спреме.
Подели: