ПочетнаПОУ Баре

ПОУ Баре

ПОУ Баре

1 ИЗВОД ИЗ ППО МРЕЖА НАСЕЉА

2 ОРТОФОТО ПОДЛОГА СА ГРАНИЦОМ ЗАХВАТА ПЛАНА

3 ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

4 НАМЕНА ПОВРШИНА ПЛАНИРАЊА

5 ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

6 ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ

7 ЕКОЛОСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА

Текст ПОУ Баре Кнић

Подели: