ПочетнаПољопривредаПозив банкама за кредитирање пољопривредних газдинстава у општини Кнић

Позив банкама за кредитирање пољопривредних газдинстава у општини Кнић

Позив банкама за кредитирање пољопривредних газдинстава у општини Кнић

Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање физичких лица – носиоца активног комерцијалног пољопривредног газдинства са територије општине Кнић, за набавку обртних средстава (репроматеријал, средства за заштиту биља, куповину стоке, прикључних машина, опреме, укључујући и половну опрему и друго), уз учешће Општине Кнић  у субвенционисању камате, да поднесу писане понуде са условима кредитирања.

Јавни позив у прилогу.

Javni poziv

Подели: