PočetnaPoljoprivredaPoziv bankama za kreditiranje poljoprivrednih gazdinstava u opštini Knić

Poziv bankama za kreditiranje poljoprivrednih gazdinstava u opštini Knić

Poziv bankama za kreditiranje poljoprivrednih gazdinstava u opštini Knić

Pozivaju se banke zainteresovane za kratkoročno kreditiranje fizičkih lica – nosioca aktivnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Knić, za nabavku obrtnih sredstava (repromaterijal, sredstva za zaštitu bilja, kupovinu stoke, priključnih mašina, opreme, uključujući i polovnu opremu i drugo), uz učešće Opštine Knić  u subvencionisanju kamate, da podnesu pisane ponude sa uslovima kreditiranja.

Javni poziv u prilogu.

Javni poziv