PočetnaPredsednik opštinePomoćnici predsednika opštine

Pomoćnici predsednika opštine

Biljana SIMOVIĆ
ekonomista, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti, omladinsku politiku i saradnju sa NVO sektorom
Radomir UROŠEVIĆ
komercijalista, pomoćnik predsednika opštine za urbanizam, regionalnu i međuregionalnu saradnju.

Rođen 28.09.1962.god. Osnovnu školu završio u Barama, Srednju ekonomsku školu u Kragujevcu. Na funkciju pomoćnika predsednika opštine Knić izabran je kao odbornik sa izborne liste Aleksandar Vučić- Srbija pobeđuje. Do izbora na funkciju, radio je u Opštinskoj upravi opštine Knić kao šef mesne kancelarije u Barama, ima 32 godine radnog iskustva. Aktivan je član mesne zajednice Bare, osnivač i dugogodišnji presednik fudbalskog kluba „Bare“ iz Bara. Predsednik je „Osnovne organizacije sindikata radnika Opštinske uprave Knić“, više od 15 godina, poverenik i član regionalnog veća SSS Srbije više od 6 godina. Oženjen, otac dve sina, sa porodicom živi u Barama.

Saša MILOŠEVIĆ
diplomirani pravnik, pomoćnik predsednika opštine za lokalno ekonomski razvoj, regionalnu i međuregionalnu saradnju i odnose sa javnošću

Rođen 09.02.1983. u Kragujevcu. Osnovnu školu „Rada Šubakić“ završio u Guberevcu. Nakon toga završo Drugu kragujevačku gimaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Radno iskustvo: Forma Ideale, Prekršajni sud u Kragujevcu, JKP „Komunalac“ Knić i Opštinska uprava opštine Knić.

Oženjen i otac troje dece.

* Predsednik Opštine postavlja svoje pomoćnike u Opštinskoj upravi, koji obavljaju poslove iz pojedinih delatnosti (za ekonomski razvoj, urbanizam, komunalne delatnosti, privredu, razvoj mesnih zajednica i dr.).Pomoćnici predsednika Opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenje u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše i druge poslove utvrđene odlukom o organizaciji Opštinske uprave.

U Opštinskoj upravi može se postaviti najviše tri pomoćnika predsednika Opštine.