PočetnaPredsednik opštinePomoćnik predsednika opštine

Pomoćnik predsednika opštine

Biljana SIMOVIĆ
ekonomista, pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti, omladinsku politiku i saradnju sa NVO sektorom

* Predsednik Opštine postavlja svog pomoćnika u Opštinskoj upravi, koji obavlja poslove iz pojedinih delatnosti (za ekonomski razvoj, urbanizam, komunalne delatnosti, privredu, razvoj mesnih zajednica i dr.).Pomoćnik predsednika Opštine pokreće inicijative, predlaže projekte i daje mišljenje u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše i druge poslove utvrđene odlukom o organizaciji Opštinske uprave.