ПочетнаСервисне информацијеПрелиминарна листа изабраних крајњих корисника

Прелиминарна листа изабраних крајњих корисника

Прелиминарна листа изабраних крајњих корисника

Комисија за реализацију мера енергетске санације на основу члана 12. и 27. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде(„Сл. Гласник општине Кнић“, број: 7/22), члана 2. Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације(број: 119-541/2022-05 од 20.04.2022. године) и поглавља IX  Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Кнић за 2022. годину(број: 312-1025/2022-05 од 11.07.2022. године) доноси прелиминарну ранг листу изабраних крајњих корисника.

Прелиминарна листа

Подели: