ПочетнаДруштвоПРЕПОРУКА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

ПРЕПОРУКА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

ПРЕПОРУКА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ

 1. Обавезно коришћење заштитних маски у свим затвореним просторима, јавним објектима, где је присутно више од пет људи, уз поштовање дистанце од 1-2 метра.
 2. На улазима свих објеката (јавним, стамбеним, пословним и другим објектима од значаја) поставити дезо баријере и вршити дезинфекцију особа приликом уласка у објекат.
 3. У јавном превозу обавезно користити заштитне маске, смањити капацитет до 50 % места и обележити маста за седење, уз свакодневно проветравање и дезинфекцију возила.
 4. У трговинским објектима и објектима у којима се окупља већи број грађана (више од 5 особа) обавезно држање међусобне дистанце од 1-2 метра уз употребу средстава личне заштите.
 5. У угоститељским објектима (кафићи, ресторани, хотели): обавезне дезобаријере на улазу, коришћење заштитних средстава, одржавати дистанцу до две особе за столом и размак између столова од два метра.
 6. Препоручује се управницима стамбених зграда да спроводе дезинфекцију зграда и заједничких просторија.
 7. Препоручује се јавном комуналном предузећу да изради план дезинфекције улица и јавних површина.
 8. Обавезна примена свих мера заштите у предшколским установама од тренутка пријема, преузимања, боравка деце и предаје-враћања деце родитељима.
 9. У парковима и игралиштима окупљање до пет особа у групи, изузев породица које имају већи број чланова.
 10. Препоручује се спровођење мера заштите у верским објектима и безбедно вршење верских обреда.
 11. Препоручује се привредним друштвима, правним лицима и предузетницима да омогуће употербу заштитних средстава и одржавање социјалне дистанце за све запослене раднике, као и дезинфекцију радног простора.
Подели: