PočetnaPrivreda

Privreda

RAPP ZASTAVA WINCHES Gruža

Privredne aktivnosti na području opštine Knić vezane su za privatni sektor koji je u najvećoj meri zastupljen u sledećim oblastima: mašinstvo i obrada metala, automobilski sektor, trgovina, ugostiteljstvo, prehrana, zanatstvo i usluge.

Istaknutiji privredni subjekti:

 • “RAPP ZASTAVA WINCHES” D.O.O. Gruža, metalska industrija, www.rappmarine.com
 • “Agroprodukt” D.O.O. Bumbarevo Brdo, proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
 • „Gruža agrar”, SZR, Balosave-Gruža, protivgradna oprema i oprema za voćarstvo, www.gruzaagrar.rs
 • “Ema” Knić, D.O.O., proizvodnja specijalnih nadgradnji za motorna vozila, www.ema-knic.com
 • “Pak promet” D.O.O., Bare, proizvodnja mašina i opreme za mlekarsku industriju, www.pakpromet.com
 • “Auto centar Miler” D.O.O. Gruža, proizvodno-uslužni servis za automobilski i kamionski program, www.acmiler.com
 • “Poljoflora” Kusovac, Z.Z., proizvodnja kiselog kupusa, www.poljoflora.com
 • „Gruža transport“ D.O.O. Gruža, međunarodna špedicija
 • „Gruža impeks“ D.O.O. Gruža, bezebdnosno – komunikaciona oprema, međunarodna špedicija
 • “Gaj” D.O.O. Ravni Gaj – Gruža, drvna industrija – proizvodnja i obrada drveta
 • „Elmeg Serbia“ Ravni Gaj – Gruža, D.O.O., proizvodnja delova i sklopova od plastike, www.elmegserbia.co.rs
 • „Gruža“ D.O.O. Ravni Gaj – trgovina na veliko i malo, www.gruzadoo.com
 • “Alatnica Vuković” D.O.O. Knić, metalski program – alati za automobilsku i elektronsku industriju www.vukovic.at
 • “Aleksić prvi” D.O.O. Guberevac, proizvodnja alkoholnih pića, www.zlatnanit.com
 • Hotel “Eurogaj” D.O.O. Ravni Gaj – Ljubić, hotel, www.eurogaj.rs
 • “Inogaj”, D.O.O., Ravni Gaj – Gruža, reciklaža metala i proizvodnja svetlo vučenih čelika, www.inogaj.com
 • „Autentic lux“ S.Z.R. Gruža, umetnička obrada drveta i proizvodnja nameštaja
 • „Gružanka“ S.P.R. Toponica, proizvodnja kora i zimnice, www.gruzanka.com
 • „Breeches“ S.K.R, Bare, proizvodnja dečje konfekcije, www.breeches.co.rs
 • “Jekić mašine” D.O.O., Vučkovica, proizvodnja opreme za mlekarsku industriju
 • “Marcar” D.O.O., Ravni Gaj, proizvodnja specijalnih nadgradnji za motorna vozila, www.marcar.rs
 • Mlekara “Petrović” Pajsijević, proizvodnja i prerada mleka i mlečnih proizvoda
 • „Obrada metala“ D.O.O. Guberevac, mašinska obrada metala
 • “Batomm plus” D.O.O., Bumbarevo Brdo, proizvodnja kartonske ambalaže

Trenutno neaktivni industrijski pogoni zbog neuspešnog postupka privatizacije su:

 • „Zastava autodelovi“ Knić
 • „21.oktobar“ pogon u Toponici.

RUDNIK GIPSA LIPNICA

Kao značajni privredno – prirodni resurs u opštini Knić ističe se rudnik gipsa u selu Lipnica kod Gruže. O nacionalnom značaju ovog nalazišta govori i podatak da je zvanična procena rezervi gipsa i anhidrita procenjena u količni od 10.6 miliona tona. Godišnje se u rudniku u vreme punog kapaciteta proizvodilo oko 50.000 tona gipsa i 15.000 tona kvarca. Procene su da bi se uz investiciona ulaganja može se obezbediti obnova proizvodnje od 150.000 tona rude gipsa na godišnjem nivou.

USLOVI KORIŠĆENJA:

Dobijanje eksploatacionog prava od strane ministarstva. Mogućnost ustupanja zemljišta na korišćenje ili odgovarajući oblik javno-privatnog partnerstva. Vlasnik zemljišta u povrini od 7 hektara na kome se nalazi rudnik je Opština Knić.

PRETHODNA NAMENA:

Eksploatacija rude gipsa i anhidrita za potrebe cementare u Novom Popovcu, danas HOLCIM Srbija. Od strane Holcima eksploatacija je prekinuta i izvršena je konzervacija rudnika.

POTENCIJAL INVESTIRANJA:

Eksploatacija rude gipsa i anhidrita za potrebe industrije cementa ili korišćenje gipsa u građevinskoj industriji za proizvodnju građevinskih elemenata od gipsa (rigips ploče, gipsani elementi i sl.)