PočetnaProfil opštine

Profil opštine

Istorija

Postoje ubedljivi podaci, da je Opština Knić (Gruža) bila naseljena još u mlađe kameno doba. O tome govore iskopine o velikom naselju u grivačkom polju pored reke Gruže, kao i mnoga oruđa od kamena koja se nalaze u svim krajevima Knića (Gruže). U poznije doba jelinske i rimske kulture takođe je bila naseljena. Tragovi iščezlih varoši u polju sela Radmilovića, pored Boračke reke, i u varošici Gruži, kao i drugim mestima jasni su svedoci njene naseljenosti.
Ime Borča, kako se nazivao predeo u Kniću, pominje se prvi put prema pisanim podacima, u prvoj polovini XIII veka, kada je Stevan Prvovenčani podigao manastir Žiču. Jednom hrisovoljom iz tog doba on dodeljuje, između ostalih i Župu Borač manastiru Žiči. U kasnije doba, kada se ispred Turske najezde granica srpske države sve više pomerala na sever, Knić (Gruža) dobija sve veći značaj, a njeni gradovi Čestin i Borač postaju važna uporišta. Kada su podignuti ovi gradovi, o tome nema pisanih tragova. Neki naši istoričari smatraju, da su im temelje udarili još stari Rimljani. Ali, za vreme Nemanjića oni su još više utvrđivani i proširivani, pošto su bili na periferiji države. Oni su služili tada kao jaka utvrđenja u odbrani od Mađara i drugih nasrtaja.

Istorijsko delovanje knićana (gružana) počelo je tek posle boja na Kosovu. U to doba Knić (Gruža) je bila dobro naseljenja. Još se poznaju tragovi starih puteva koji su se Knićom ukrštali. Jos stoje mnoga stara groblja i temelji porušenih crkava, gotovo u svim selima Knića. Mnoga sela u Kniću iz tog doba nose ista imena kao i danas: Kamenica, Konjuša, Vraćevšnica, Belo Polje, Brestovac, Bečevica, Borač, Čestin, a naročito se pominju Poskurice 1381 godine u jednoj povelji kneza Lazara, gde su bili njegovi vinogradi. U doba despota Stevana Lazarevića nastaje i veliki procvat Knića. Trgovina se razvijala, stanovništvo umnožavalo, a grad Borač sa svojom velikom varoši ispod grada postaje važan politički i vojni centar njegove države. Na gradu Borču rešavana su tada važna državna pitanja. Sa grada Borča upućivane su vojne snage protiv Mađara na severu i Turaka na Jugu . Na njemu su stvarani vojni planovi i potpisivani trgovački i politički ugovori sa raznim zemljama. U Borču despot Stevan potpisao je 2. decembra 1405 godine trgovački sporazum sa Dubrovačkom Republikom, kojim im daje privilegije što su imali za vreme cara Dušana i kneza Lazara, da mogu po Srbiji trgovati.

Godine 1438 turski car Murat II osvaja dobar deo srpskih zemalja, pa i Gružu, Čestin i Borač, kao i grad Ostrvicu pod Rudnikom. Od tada se gubi njihov znaćaj. Gruža je tada dobrim delom popaljena, a stanovnistvo odvedeno u ropstvo. Od kada je 1459 godine i poslednji kutak Srpske zemlje izgubio svoju samostalnost, Gruža je bila velikim delom opustošena. Kroz idućih dvesta godina Gruža je nešto malo naseljenija, da bi 1690 godine pod patrijarhom Carnojevićem u poznatoj velikoj seobi Srba, skoro ostala pusta. U njoj je ostao tada vrlo mali broj starosedeoca i to u zabačenijim krajevima. Vreme je činilo svoje. Gde su nekada bile varoši, sela i kuće izrasle su guste šume, a putevi postali neprohodni. Kada je 1716 godine počeo rat između Turske i Austrije Gružani su stupili u dobrovoljce na strani Austrije. Ali kako su se bitke vodile po Gruži i okolo nje, to su Gruža i kragujevačka nahija ponovo najviše opustošeni.

Dobivši ove krajeve Požarevačkim mirom 1718 godine Austrijske vlasti vršile su popis stanovništva u osvojenim krajevima i u Gruži je tada bilo: 4 kuće u Bečevici, 5 kuća u Borču, 4 kuće u Goločelu, 6 kuća u Grošnici, 2 kuće u Divostinu, 3 kuće u Drači, 5 kuća u Kniću, 1 kuća u Lipnici, 4 kuće u Čestinu, 3 kuće u Petropolju, 2 kuće u Dubravi, 5 kuća u Ljuljacima, 2 kuće u Belom polju i kod manastira Vraćevšnica 2 kuće. Ostala sela u Gruži sva su bila pusta bez ijedne kuće. Za vreme Austriske vladavine do 1739 godine bilo je nešto malo doseljavanja u Gružu, kada su ovi prostori ponovo pali u tursko robstvo. 1788 godine Austrija je ponovo zaratila sa Turcima i pozvala Srbe da joj se pridruže. Mnogi Gružani učestvovali su u tom ratu. Pri kraju XVIII veka od Kočine krajine, kako je nazvan Srpski ustanak od 1788 godine, u gružanske guste šume i lugove prebegavale su pojedine porodice iz Crne Gore, Sandžaka i Sjenice i tražile zaklonitije mesto od Turaka.

Za vreme prvog srpskog ustanka 1804 godine, Gruža je bila prilično naseljena. Značajne istorijske trenutke sa početka XX veka stanovnici Knićanske opštine pamte po mnogobrojnim Srpskim ratnicima koji su svoje živote dali za slobudu tokom prvog svetskog rata, kao i veliki broj žrtava tokom drugog svetskog rata. Među prvim školama u malenoj Srbiji otvorena je škola u Čestinu 1818 godine. Njen prvi učtelj bio je Nikolaj Nikolajević iz Čestina, a 1812 godine otvorena je škola i u starodrevnom despotovom gradu Borču, a potom u Drači i Vraćevšnici.

Reljef i klima

Reljef Knića karakterišu izražene visinske razlike između pojedinih predela. Plodne površine oko reke Gruže i njenih pritoka imaju prosečnu nadmorsku visinu od 270 metara, a uzvišenja prema Rudniku, Gledićkim planinama, Kotleniku i drugim planinama penju se na oko 500 metara nadmorske visine.

Ovaj deo južne Šumadije bogat je šumom, vodom i plodnom zemljom. Ovakav reljef i plodna zemlja oko reke Gruže veoma je pogodna za ratarske i povrtarske kulture, a čitavo područje za voćarstvo i stočarstvo.

Klimatske prilike ovog područja karakterišu umereno hladne zime i umereno topla leta, što su osnovna obeležja umereno kontinentalne klime.

Opštinski simboli

Grb i zastava opštine Knić mogu se upotrebljavati samo u obliku, sadržini i na način predviđen Zakonom, Statutom i Odlukom o izgledu grba i zastave opštine Knić i o načinu upotrebe grba i zastave opštine Knić (Službeni glasnik opštine Knić br. 22/2018).

MALI GRB OPŠTINE KNIĆ


Blazon
(definicija) Malog grba glasi:

Štit izdeljen krstom diametriranim crveno i zlatno. Prvo polje, u srebru crveni stub sa upisanim srebrnim krstom s kraja na kraj između dva crvena ljiljana (grb Hrebeljanovića). Drugo i treće polje, u crvenom srebrna kula o čije je prizemlje oslonjena crna potkovica. Četvrto polje, u srebru zeleni žitni snop između dva crvena ocila.

Mali grb opštine Knić koristi se:

  • na predmetima koji se daju u reprezentativne svrhe: vizit kartama predstavnika organa opštine, kovertama, pozivnicama, značkama, privescima i sl.,
  • na službenim vozilima organa opštine,
  • na službenim odelima zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Knić ukoliko je posebnim aktom propisano da nose službena odela, i sl.

SREDNJI GRB OPŠTINE KNIĆ

Blazon Srednjeg grba glasi:

Mali grb nadvišen zlatnom bedemskom krunom bez vidljivih merlona. Ispod lenta sa ćiriličnim imenom opštine.

VELIKI GRB OPŠTINE KNIĆ

 

Blazon Velikog grba glasi:

Štit sa motivom Malog grba, nadvišen zlatnom bedemskom krunom bez merlona, nad krunom crkva manastira Kamenac, obasjana zracima. Sa strane čuvari grba, desno vojvoda Toma Vučić Perišić drži koplje sa zastavom Srbije, levo vojvoda Stevan Petrović Knićanin drži koplje sa zastavom Titulara. Na postamentu stilizacija Boračkog Krša, ispod prikaz reke Gruže. Ispod svega lenta sa imenom opštine.

Veliki grb opštine Knić upotrebljava se na:

  • zgradi sedišta opštine i u službenim prostorijama opštine
  • poveljama, plaketama i drugim javnim priznanjima koje dodeljuje opština,
  • službenom glasniku opštine Knić i drugim publikacijama koje izdaju organi opštine
  • na zvaničnoj internet prezentaciji opštine, memorandumu i dr.
  • prilikom organizovanja proslava, svečanosti, međunarodnih susreta, takmičenja, i drugih javnih manifestacija od značaja za opštinu.

Veliki grb opštine Knić mogu koristiti i zvanični predstavnici i delegacije opštine kada učestvuju na manifestacijama koje se održavaju u zemlji i inostranstvu, a može se koristiti na zgradama preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština, kao i na tablama na prilaznim putevima na granici teritorije opštine Knić.

ZASTAVA OPŠTINE KNIĆ

Položaj

Opština Knić nalazi se na 43° 55′ 43″ geografske širine i -20° 42′ 54″ geografske dužine. Pripada Šumadijskom okrugu, okružena opštinama Kragujevac, Kraljevo, Čačak i Gornji Milanovac. Zauzima porvršinu od 413 km sa 36 naseljenih mesta u kojima živi 14.237 stanovnika (popis 2011. god.)

Sam geografski položaj opštine obezbeđuje veoma dobru saobraćajnu povezanost sa okolinom. Saobraćaj se uglavnom odvija preko državnih putnih pravaca Kragujevac – Čačak, Kragujevac – Kraljevo, Knić – Bare, Kragujevac-Gornji Milanovac, preko kojih se obezbeđuju izlazak na auto-put Beograd-Niš i Ibarsku magistralu. Povezanost opštinskog centra Knića čija se sedišta nalaze na dvadesetom kilometru magistralnog puta Kragujevac-Čačak, sa naseljenim mestima na području opštine obezbeđuju se lokalnim putevima u dužini od 92 km, od čega je 66 km asfaltirano.

Knić je od većih gradova u u svom okruženju udaljen: od Kragujevca 20 km, Čačka 41km, Kraljeva 43 km, Gornjeg Milanovca 33 km, a od Beograda 140 km. Preko teritorije Knića prolazi značajan međunarodni železnički koridor Kragujevac-Kraljevo, kao i dva magistralna puta koji opštinu povezuju sa ibarskom magistralom, Čačkom i Gornjim Milanovcom.