ПочетнаРегистар донетих одлука – локацијски услови

Регистар донетих одлука – локацијски услови

ROP-NKC-1864-LOC-1/2022
Датум објављивања: 28.01.2022.
Назив инвеститора: Етно село Сунчев брег из Вучковице
Статус: одбацује се
Документација: Решење