ПочетнаРегистар донетих одлука – употребне дозволе

Регистар донетих одлука – употребне дозволе

ROP-NKC-5381-IUP-1/2022
Датум објављивања: 03.03.2022.
Назив инвеститора: Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Статус: одбацује се
Документација: Решење