PočetnaReljef i klima

Reljef i klima

Reljef Knića karakterišu izražene visinske razlike između pojedinih predela. Plodne površine oko reke Gruže i njenih pritoka imaju prosečnu nadmorsku visinu od 270 metara, a uzvišenja prema Rudniku, Gledićkim planinama, Kotleniku i drugim planinama penju se na oko 500 metara nadmorske visine.

Ovaj deo južne Šumadije bogat je šumom, vodom i plodnom zemljom. Ovakav reljef i plodna zemlja oko reke Gruže veoma je pogodna za ratarske i povrtarske kulture, a čitavo područje za voćarstvo i stočarstvo.

Klimatske prilike ovog područja karakterišu umereno hladne zime i umereno topla leta, što su osnovna obeležja umereno kontinentalne klime.