ПочетнаЕкономијаРешење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавнг интереса у области јавног информисања у 2018. години

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавнг интереса у области јавног информисања у 2018. години

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавнг интереса у области јавног информисања у 2018. години

На основу спроведеног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години из буџета општине Кнић и Предлога Стручне комисије за оцену пројеката и расподелу средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, председник општине Кнић је донео Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години.

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години можете погледати у прилогу као и Предлог Стручне комисије за расподелу средстава са образложењем.

Позивају се добитници средстава који су добили мањи износ од траженог да у року од 5 дана, а најкасније до 04.12.2018. године, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Прегледајте и преузмите прилоге:
Predlog_komisije_za_medije_sa_obrazloYenjem.pdf
ReYenje_o_raspodeli_sredstava_za_sufinansiranje_projekata_radi_ostavrivanja_javnog_interesa_u_oblasti_javnog_informisanja_u_2018._godini.pdf

Подели: