PočetnaPoljoprivredaSubvencije opštine Knić za veštačko osemenjavanje umatičenih krava i junica

Subvencije opštine Knić za veštačko osemenjavanje umatičenih krava i junica

Subvencije opštine Knić za veštačko osemenjavanje umatičenih krava i junica

Opština Knić raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za regresiranje dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje umatičenih krava i junica. Iz opštinskog budžeta biće izdvojena dva miliona dinara, odgajivačima se odobravaju sredstva u iznosu od 1.000,00 dinara po jednom priplodnom grlu,

Obrazac zahteva može se preuzeti u Opštinskoj upravi  – Kancelariji za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, kancelarija u Agrocentru, ili sa internet stranice opštine Knić.

ZAHTEV ZA REGRES 2019

Javni poziv