Архива

ЈКП „Комуналац“ Кнић и општина Кнић ће у периоду од 15.12.2022. године до 15.01.2023. године спровести испитивање задовољства корисника услугама ЈКП „Комуналац” Кнић. Испитивање задовољства корисника врши се на основу члана 13. Закона о комуналним