ПочетнаУпитник

Упитник

Изаберите место из ког долазите:
26 гласова
Гласај
Да ли сте до сада на било који начин били укључени или учествовали у доношењу одлука у општини Кнић?
30 гласова
Гласај

Којим средством сматрате најподеснијим за ваше учешће у процесу доношења одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину?
28 гласова
Гласај

Део прихода буџета општине Кнић, прикупљен по основу пореза на имовину у вашем месту, по вашем мишљењу, неопходно је утрошити у вашем месту, месној заједници, на:
31 гласова
Гласај