ПочетнаПривредаЗакључен Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину

Закључен Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину

Закључен Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину

У просторијама Општинске управе општине Кнић данас је закључен споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину између Националне службе за запошљавање – филијале Крагујевац и општине Кнић.

Предмет овог Споразума је уређивање међусобних права и обавеза између Националне службе и Општине у вези са учешћем Општине у реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Кнић за 2018. годину.

Средства за меру овог Споразума користе се за субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица на новоотвореним радним местима у укупном износу од 6.000.000 динара.

Подели: