ПочетнаСервисне информацијеЗакупци не плаћају закупнину почев од априла закључно са месецом у коме се укида ванредно стање

Закупци не плаћају закупнину почев од априла закључно са месецом у коме се укида ванредно стање

Закупци не плаћају закупнину почев од априла закључно са месецом у коме се укида ванредно стање

Подсећамо вас да је Општинско веће општине Кнић је на седници одржаној дана 9.априла донело Одлуку о ослобађању закупнине за пословне просторе и јавне површине, којом се закупци свих пословних простора и јавних површина у својини општине Кнић за време трајања ванредног стања ОСЛОБАЂАЈУ ОД ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ПОЧЕВ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020.ГОДИНЕ ЗАКЉУЧНО СА МЕСЕЦОМ У КОМЕ СЕ УКИДА ВАНРЕДНО СТАЊЕ. Наведени закупци су дужни да плаћају комуналне трошкове у складу са закљученим уговорима о закупу пословних просторија. Циљ  доношења ове одлуке je ублажaвање економских последица на територији општине Кнић насталих заразним вирусом Covid-19, сходно уредбама Владе Републике Србије.

Подели: