ПочетнаСервисне информацијеПочиње сеча растиња у заштитном појасу далековода ДВ 1221 ТС Крагујевац2-ТС Кнић

Почиње сеча растиња у заштитном појасу далековода ДВ 1221 ТС Крагујевац2-ТС Кнић

Почиње сеча растиња у заштитном појасу далековода ДВ 1221 ТС Крагујевац2-ТС Кнић

Обавештавамо власнике непокретности на територији општине Кнић чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода ДВ 1221 ТС Крагујевац2-ТС Кнић да од 15. фебруара ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње радове на том потезу. Власници парцела су у обавези да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла. Такође, власници парцела не смеју да засађују растиње, нити да граде објекте испод и изнад далековода да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима. Непоступање у складу са овим обавештењем повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.

За додатне информације звати на телефон 064/84 08 362.

 

Подели: