Почетна2022фебруар

фебруар 2022

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта у Равном Гају на кп. бр. 2654/7, 2654/8 и 2654/9 КО Вучковица и кп.