ПочетнаДруштвоЈавна расправа

Јавна расправа

Јавна расправа

Општинско веће Општине Кнић расписује јавну расправу о: нацрту Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Кнић за 2022. gодину, нацрту Програма о првој измени и допуни Програма одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2022. години у општини Кнић.

Јавна расправа организује се у периоду од 11. 02. 2022. године до  16. 02. 2022. године.

У прилогу акт о организовању јавне расораве, нацрт – први ребаланс буџета 2022. и нацрт – прва измена програма путева за 2022.

http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/02/1.-Akt-o-organizovanju-javne-rasprave.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/02/2.-Nacrt-prvi-rebalans-budzeta-2022.pdf

http://knic.rs/wp-content/uploads/2022/02/3.-Nacrt-prva-izmena-programa-puteva-za-2022.pdf

 

Подели: