Početna2015septembar

septembar 2015

Konferencija je održana 29.09.2015., u Kniću, u organizaciji Opštine Knić i Razvojnog biznis centra Kragujevac, kao deo projekta "Snaga lokalnih inicijativa za nove poslove". Događaj je imao za cilj da pokrene dijalog sa predstavnicima relevantnih lokalnih,