Početna2019maj (Page 4)

maj 2019

U Domu kulture u Kniću održana je Javna tribina na temu Uključivanje građana u proces donošenja odluka o načinu trošenja novčanih sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu. Predavanje o Participiranju građana u javnom životu

Opština Knić upućuje Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih  poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Knić, uz učešće opštine Knić u subvencionisanju kamate na kredite za nabavku obrtnih sredstava. Nakon sprovedenog postupka izbora poslovnih banaka

Većnici su na današnjoj sednici usvojili nacrt Odluke o završnom računu budžeta opštine Knić za 2018. godinu i uputili ga Skupštini na razmatranje. Prošla godina završena je sa 18,3 miliona dinara fiskalnog suficita, rečeno je

Opština Knić dobitnik je pehara i diplome kao najuspešnija lokalna zajednica za razvoj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava 86. Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu. Nagradu je primio Miloš Sretenović, predsednik Skupštine opštine Knić na Večeri šampiona

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Knić odredila je početnu cenu zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Kompletan tekst u prilogu. ZAKLJUČAK

U okviru godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, opština Knić objavljuje: Javni poziv za Ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Knić za 2020.

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja organizovala je  za zaposlene u Opštinskoj upravi, osnovnim i Srednjoj školi, Turističkoj organizaciji, Centru za kulturu i biblioteci i Domu zdravlja „Danica i Kosta Šamanović“ u Kniću

U petak, 17.maja 2019.godine, u opštinskoj Sali br. 18, sa početkom u 12 časova, biće održana promocija zbirke kratkih priča „Život u sopstvenom ogledalu“  Žane Mariane Prokić. Kratka priča kao literarna forma, čini se da ne

Na današnjoj sednici većnici su upoznati sa Izveštajem o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Knić za 2017. godinu, sprovedenim merama ispravljenja i Odazivnim izveštajem opštine i izveštajima PU „Cvetić“

Telekom Srbije obaveštava korisnike  u Toponici da će u četvrtak 15. maja od ponoći do 06.00  časova zbog radova na telekomunikacionoj opremi doći će do problema i prekida u telefonskom saobraćaju.