ПочетнаПројекти / Конкурси

Пројекти / Конкурси

Архива

Председник Општине Кнић, Срећко Илић и 26 добитника субвенција за енергетску санацију породичних објеката потписали су уговоре о субвенционисању. Општина Кнић и Министарство енергетике обезбедили су по два

  Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, Крагујевац oбавештава подносиоце пријава да је продужен рок за подношење пријава за Јавни позив за прикупљање података о потенцијалним инвестиционим

Општинска управа општине Кнић објављује jавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на кп. бр. 2578 КО Кнић. Оглас презентације и урбанистички пројекат се

Фондација Ана и Владе Дивац трећи пут реализују пројекат намењен економском оснаживању жена. Могу да конкуришу микро предузећа, задруге, предузетници, предузећа која запошљавају жене које спадају у групу

Општинска управа општине Кнић објављује jавну презентацију урбанистичког пројекта за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу - Шумадијска академија. Оглас презентације и урбанистички пројекат се

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Топоница на к.п.

Програм Европске уније за локални развој расписао је јавни позив за предузетнике, микро и мала предузећа за набавку опреме и увођење нових услуга. Износ подршке по пројекту креће

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове: - да су уписани у регистар АПР-а,

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу