ПочетнаПројекти / Конкурси

Пројекти / Конкурси

Архива

У оквиру реализације „Међуопштинског пројекта за развој ловног туризма на територији Шумадијског округа“ који спроводи Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља је у партнерству са општинама

У оквиру реализације програма У-РЕПОРТ у општини Кнић одржан је састанак представника општине и УНИЦЕФ-а. Циљ састанка био је прикупљање података, сагледавање и анализа проблема и потреба омладине,

Oпштинска управа општине Кнић оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места-Послови грађевинског инспектора, у звању саветника, 1 извршилац. Комплетан текст Конкураса у прилогу. Јавни конкурс  

Одлука о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић за 2019. годину намењених подстицајима за инвестиције у физичку

Комисија за спровођење поступка за давање у закуп расписује Оглас  о давању у закуп површина јавне наменена на територији општине Кнић којима су  постављени монтажни објекти привременог карактера,

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта  са архитектонско урбанистичким решењем за изградњу зграде за становање заједница –дом

Након спроведног конкуса начелник Општинске управе општине Кнић доноси одлуку о избору корисника средстава по програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић

Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ из  Кнића један је од 83 Дома здравља који је потписао уговор о финансирању пројекта усмереног на унапређење квалитета услуга у Примарној

Гостовање Јелене Обрадовић, заменице председника општине Кнић у емисији Економетар РТВ Краљево, представљен рад Саветодавне службе за грађане општине Кнић и други развојни пројекти. https://www.youtube.com/watch?v=Mt9cTyKPrwY