ПочетнаПројекти / Конкурси

Пројекти / Конкурси

Архива

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација урбанистичког пројекта за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког дома у Книћу

Расписује се први јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализовање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења грађана са територије општине Кнић за 2022. годину Одлуком

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја поебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IB реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761) Tekst oglasa

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација Урбанистичког пројекта са идејним решењем за реконструкцију средње школе и доградњу ученичког

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу туристичког комплекса на КП. БР. 797 и 798/2

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство Општинске управе општине Кнић објављује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу индустријског објекта у Равном Гају на КП. БР.

Изградња првог јавног дечијег игралишта у Книћу успешно је завршена и данас је извршена примопредаја радова којој су присуствовали председник Општине Кнић, Срећко Илић са сарадницима, представници надзорног

У оквиру програма Европске уније за локални развој расписан је јавни позив организацијама за подршку пословању. Износ подршке по једном пројекту креће се од 20.000 до 50.000 евра

Одељење за имовинско правне послове, урбанизам и грађевинарство  Општинске управе општине Кнић објављује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за ризградњу туристичког комплекса кп. бр. 797 и 798/2 КО Гривац