ПочетнаПројекти / КонкурсиЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Кнић у 2024. години

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Кнић у 2024. години

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Кнић у 2024. години

Предмет Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Кнић у 2024. години је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Кнић у 2024. години и то:

  • производња медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације и oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања
odluka o raspisivanju 2024
konkurs knic 2024

Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)

Образац за пријавау за члана комисије (Образац 3)

Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

Изјава о реализовању планираних активности (Образац 7)

Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

Буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2)(1)

Подели: