PočetnaProjekti / KonkursiDoneta Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Knić

Doneta Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Knić

Doneta Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Knić

Na osnovu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj i Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, predsednik opštine Knić je doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Knić i raspisuje oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Knić.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je 15. oktobar 2018. godine do 10:00 časova. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu opštinske uprave opštine Knić do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje dostupni su u prilogu.

Pregledajte i preuzmite priloge:
knic_oglas_2.pdf