PočetnaProjekti / KonkursiJavna prezentacija urbanističkih projekata sportske dvorane u Kniću i fiskulturne sale u Gruži

Javna prezentacija urbanističkih projekata sportske dvorane u Kniću i fiskulturne sale u Gruži

Javna prezentacija urbanističkih projekata sportske dvorane u Kniću i fiskulturne sale u Gruži

Opštinska uprava opštine Knić objavljuje javne prezentacije urbanističkog projekta za izgradnju fiskulturne sale u kompleksu osnovne škole u Gruži i urbanističkog projekta za izgradnju sportske dvorane u Kniću. Oglas prezentacije i urbanistički projekti fiskulturne sale i sportske dvorane u prilogu.

UP Sportske dvorane u Knicu_Integral

UP Fiskulturne sale u Gruzi_Integral

Oglas prezentacija UP Gruža i UP Knić