ПочетнаПројекти / КонкурсиЈавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на кп. бр. 2578 КО Кнић

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на кп. бр. 2578 КО Кнић

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на кп. бр. 2578 КО Кнић

Општинска управа општине Кнић објављује jавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на кп. бр. 2578 КО Кнић. Оглас презентације и урбанистички пројекат се налазе у прилогу.

Оглас

Урбанистички пројекат

Подели: